"Po szerokim, po szerokim morzu" oraz "Morel""Gdy Cię nie widzę""Między nami nic nie było""Znaszli ten kraj"